• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Aktuelnosti

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Kantonalni sud u Goraždu je u periodu 01.01.-30.06.2022.godine imao u radu ukupno 76 predmeta za koje se prati poštivanje optimalnih i predvidivih rokova. Od ukupno 76 predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda 59 predmeta je riješeno uz poštivanje optimalnog i predvidivog roka dok je na kraju izvještajnog perioda ostalo sedamnaest (17) neriješenih predmeta od kojih je u jednom krivičnom predmetu došlo do prekoračenja predvidivog roka iz razloga što je optuženo lice nedostupno pravosudnim organima. U CMS izvještaju o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova u jednom predmetu upravnog spora evidentirano je prekoračenje optimalnog i predvidivog roka iz razloga što nakon donošenja odluke predmet nije iskazan završenim.07.07.2022.
  Program rada Kantonalnog suda u Goraždu za 2022. godinu predviđa realizaciju zadataka i poslova koji proizilaze iz nadležnosti ustanovljene Ustavom BiH, Ustavom FBiH, Zakonom o sudovima u FBiH, Zakonom o VSTV BiH te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliše nadležnost sudova, osiguravaju se uslovi za blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz utvrđene nadležnosti suda. Strateški cilj ovog suda je dalje jačati i održavati neovisnost, odgovornost, efikasnost i profesionalnost a koji cilj je utvrđen Strategijom za reformu sektora pravde za pravosuđe u BiH. Strateškim planiranjem ovaj sud želi osigurati da ova pravosudna institucija najvećim dijelom bude orijentisana na što kvalitetnije zadovoljenje potreba građana na način što će se u okviru procesa planiranja uzeti u obzir sve informacije prikupljene iz različitih izvora vezano za kvalitet pruženih usluga u ovom sudu. 30.03.2022.
  Analiza pokazatelja iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova: Kantonalni sud u Goraždu , u periodu 01.01.-31.12.2021.godine, imao je u radu ukupno 295 predmeta za koje se prati poštivanje optimalnih i predvidivih rokova. Od ukupno 295 predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda 293 predmeta riješena su uz poštivanje optimalnog i predvidivog roka dok su na kraju izvještajnog perioda ostala dva (2) neriješena predmeta od kojih je u jednom krivičnom predmetu došlo do prekoračenja predvidivog roka iz razloga što je optuženo lice nedostupno pravosudnim organima.12.01.2022.
  Program rada Kantonalnog suda u Goraždu za 2021. godinu predviđa realizaciju zadataka i poslova koji proizilaze iz nadležnosti ustanovljene Ustavom BiH, Ustavom FBiH, Zakonom o sudovima u FBiH, Zakonom o VSTV BiH te drugim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliše nadležnost sudova. Ovim programom rada osiguravaju se uslovi za blagovremeno, efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz utvrđene nadležnosti suda. Strateški cilj ovog suda je dalje jačati i održavati neovisnost, odgovo04.05.2021.
  • 1 - 6 / 36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6