• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Aktuelnosti

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“. Period implementacije aktivnosti je od 20. do 31. maja 2024. godine Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.07.05.2024.
  Analiza pokazatelja iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova: Kantonalni sud u Goraždu je u periodu 01.01.-31.12.2023.godine imao u radu ukupno 180 predmeta za koje se prati poštivanje optimalnih i predvidivih rokova. Od ukupno 180 predmeta u radu (za koje se prati poštivanje optimalnih i predvidivih rokova ), na kraju izvještajnog perioda 174 predmeta su riješena uz poštivanje optimalnog i predvidivog roka a sa prekoračenjem predvidivog roka riješena su 4 predmeta, jedan Kps predmet u kojem je optuženo lice bilo nedostupno i tri prekršajna predmeta zbog bolesti postupajućeg sudije. Na kraju izvještajnog perioda ostala su dva neriješena predmeta zaprimljena u decembru 2023.godine. 12.01.2024.
  Analiza pokazatelja iz statističkih izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova: Kantonalni sud u Goraždu je u 2022.godini imao u radu ukupno 145 predmeta za koje se prati poštivanje optimalnih i predvidivih rokova. Od ukupno 145 predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda 142 predmeta je riješeno uz poštivanje optimalnog i predvidivog roka dok su na kraju izvještajnog perioda ostala tri (3) neriješena predmeta od kojih je u jednom krivičnom predmetu došlo do prekoračenja predvidivog roka iz razloga što je optuženo lice nedostupno pravosudnim organima a dva predmeta upravnog spora zaprimljena su u sudu u decembru 2022.godine i nisu se mogli riješiti do kraja godine. 25.01.2023.
  • 1 - 6 / 43
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8