• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  27.04.2009.

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

  Agencija za državnu službu

  Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH

  Ministarstvo vanjskih poslova BiH

  Ombdusman BiH

  Predsjedništvo BiH

  Privredna komora BiH

  Regulatorna agencija za komunikacije

  Ustavni sud BiH

   

  MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BIH

  Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)

  OSCE Misija u BiH

  Delegacija Evropske komisije u BiH

  Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)

  UNHCR BiH

  Dom za ljudska prava za BiH

   

  INSTITUCIJE NA NIVOU FBIH

  Ustavni sud BiH

  www.ccbh.ba

  Vrhovni sud Federacije BiH

  www.vsbih.ba

   

  Udruženje sudija

  www.usbih.ba

   

  Udruženje medijatora u BiH

  www.umbih.co.ba

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca

  www.fbih.cest.gov.ba

   

  Zemljišna administracija

  www.zkk.ba

   

  Federalno ministarstvo pravde

  www.fmp.gov.ba

   

  Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
  www.mpr.gov.ba


  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

  Narodna skupština Republike Srpske

  https://www.narodnaskupstinars.net/

   

  Vlada Republike Srpske

  https://www.vladars.net/

   

  Gender centar Vlade Republike Srpske

  https://www.gc.vladars.net/

   

  Ustavni sud Republike Srpske

  https://www.ustavnisud.org/

   

  Ministarstvo unutrašnjih poslova

  https://www.mup.vladars.net/

   

  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

  https://www.mirl.org/

   

  Poreska uprava Republike Srpske

  https://www.poreskaupravars.org/

   

  Republička uprava carina

  https://www.rucrs.com/

   


  ADVOKATSKE KOMORE

  Advokatska komora Federacije Bosna i Hercegovine

  Advokatska komora Republike Srpske

   

  SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)

  BAZE PRAVNIH PROPISA


  SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE

   

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

  UJEDINJENE NACIJE

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD

  EVROPSKA UNIJA

  EVROPSKI SUD

  EVROPSKI OMBUDSMAN

  VIJEĆE / SAVJET EVROPE U STRAZBURU

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

  UJEDINJENE NACIJE (UN)

  MEĐUNARODNI SUD PRAVDE (ICJ)

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU (MKSJ / ICTY)

  MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD (ICC)

  1882 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1