• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Uspostavljanje ravnopravnosti polova jedan je od ključnih ciljeva i prioriteta razvoja svakog savremenog društva.

  „Rodna ravnopravnost u pravosuđu ključna je za postizanje jednakog pristupa pravdi“

  11.03.2022.

  „Rodna ravnopravnost u pravosuđu ključna je za postizanje jednakog pristupa pravdi“

   

              Uspostavljanje ravnopravnosti polova jedan je od ključnih ciljeva i prioriteta razvoja svakog savremenog društva.

              Ravnopravnost polova znači jednaku vidljivost, osnaživanje i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života i ima za cilj promovisanje punog učešća žena i muškaraca u društvu.

              Bosna i Hercegovina je Ustavom preuzela različite međunarodne konvencije koje se tiču regulisanja pitanja ravnopravnosti polova a Visoko sudsko i tužilačko vijeće  Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine krajem oktobra 2020.godine.

              Kantonalni sud u Goraždu izradiće vlastiti akcioni plan, što će predstavljati značajan iskorak u unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu.

              U cilju unaprjeđenja rada ove pravosudne institucije, a kako bi se uspostavio bolji pristup pravdi za sve građane potrebno je raditi na razvoju mehanizma koji će osigurati punu implementaciju postojećeg zakonodavnog okvira i poštivanje prava građana ove zemlje u punom kapacitetu.

              Kontakt osoba za prijavu povrede prava na jednak pristup sudu po osnovu roda i /ili pola: Nermina Tiro, Šef pisarnice – službenik za informisanje i odnose sa javnošću, kontakt telefon 038/224-128 ; e-mail: nermina.tiro@pravosudje.ba

  Prikazana vijest je na:
  Komentari
  Ne postoje komentari za ovu vijest
  37 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Uspostavljanje ravnopravnosti polova jedan je od ključnih ciljeva i prioriteta razvoja svakog savremenog društva.

  „Rodna ravnopravnost u pravosuđu ključna je za postizanje jednakog pristupa pravdi“

  11.03.2022.

  „Rodna ravnopravnost u pravosuđu ključna je za postizanje jednakog pristupa pravdi“

   

              Uspostavljanje ravnopravnosti polova jedan je od ključnih ciljeva i prioriteta razvoja svakog savremenog društva.

              Ravnopravnost polova znači jednaku vidljivost, osnaživanje i učešće oba pola u svim sferama javnog i privatnog života i ima za cilj promovisanje punog učešća žena i muškaraca u društvu.

              Bosna i Hercegovina je Ustavom preuzela različite međunarodne konvencije koje se tiču regulisanja pitanja ravnopravnosti polova a Visoko sudsko i tužilačko vijeće  Bosne i Hercegovine usvojilo je Strategiju za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu Bosne i Hercegovine krajem oktobra 2020.godine.

              Kantonalni sud u Goraždu izradiće vlastiti akcioni plan, što će predstavljati značajan iskorak u unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu.

              U cilju unaprjeđenja rada ove pravosudne institucije, a kako bi se uspostavio bolji pristup pravdi za sve građane potrebno je raditi na razvoju mehanizma koji će osigurati punu implementaciju postojećeg zakonodavnog okvira i poštivanje prava građana ove zemlje u punom kapacitetu.

              Kontakt osoba za prijavu povrede prava na jednak pristup sudu po osnovu roda i /ili pola: Nermina Tiro, Šef pisarnice – službenik za informisanje i odnose sa javnošću, kontakt telefon 038/224-128 ; e-mail: nermina.tiro@pravosudje.ba