• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija

  Strateški plan rada 2022 - 2024 Godišnji program rada za 2022. godinu KANTONALNI SUD U GORAŽDU

  30.03.2022.

  Pri izvršavanju postavljenih zadataka od strane uposlenih u sudu tražiće se odgovoran i profesionalan odnos prema radu i sredstvima rada u skladu sa Kodeksom sudačke etike i Etičkim kodeksom za državne službenike u F BiH primjenjiv i za namještenike. Sudije i službenici suda dužni su čuvati u tajnosti sve što u toku svog rada saznaju o učesnicima u postupku i o pravnim i činjeničnim okolnostima predmeta te su dužni čuvati kao povjerljive podatke koji nisu dostupni javnosti.

   

  Uspostavljanjem internih elektronskih evidencija pravnih shvatanja, odluka ovog suda, odluka Vrhovnog suda FBiH,  odluka Ustavnog suda FBiH i Ustavnog suda BiH doprinijeće se profesionalnom usavršavanju novoimenovanih sudija u cilju ujednačavanja sudske prakse. S ciljem ujednačavanja sudske prakse i u vezi pravilne primjene zakona i zauzimanja pravnih shvatanja iniciraće se održavanje sjednica kolegija sudija a redovno će se pratiti i relevantna sudska praksa. Na planu postizanja što boljeg kvaliteta rada putem programa JU CEST FBiH nastaviće se edukacija sudija a kada je to moguće koristit će se i online edukacije.

   

  Planom će se obuhvatiti i osiguranje boljih uslova za rad sudija i ostalih uposlenika u sudu. U ovom dijelu moguće su određene poteškoće vezano za osiguranje novčanih sredstava obzirom da se nekoliko godina unazad ne poštuju zakonske odredbe vezane za usvajanje budžeta suda i u većini slučajeva ignorišu se primjedbe suda na Nacrt budžeta. Sud će nastojati da ostvari što bolju saradnju sa nadležnim ministarstvom u realizaciji postavljenog cilja, a kroz redovno održavanje kontakata i organizovanje sastanaka u vezi sa realizacijom postavljenog cilja.

   

  Kao sud koji je osnovan za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i koji je otpočeo sa radom u septembru 1996.godine, strateške ciljeve ostvariće angažovanjem svih zaposlenih iz organizacionih jedinica : organizaciona jedinica sudija i organizaciona jedinica dopunskih poslova osnovne djelatnosti  i poslova pomoćne djelatnosti iz člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Goraždu.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija

  Strateški plan rada 2022 - 2024 Godišnji program rada za 2022. godinu KANTONALNI SUD U GORAŽDU

  30.03.2022.

  Pri izvršavanju postavljenih zadataka od strane uposlenih u sudu tražiće se odgovoran i profesionalan odnos prema radu i sredstvima rada u skladu sa Kodeksom sudačke etike i Etičkim kodeksom za državne službenike u F BiH primjenjiv i za namještenike. Sudije i službenici suda dužni su čuvati u tajnosti sve što u toku svog rada saznaju o učesnicima u postupku i o pravnim i činjeničnim okolnostima predmeta te su dužni čuvati kao povjerljive podatke koji nisu dostupni javnosti.

   

  Uspostavljanjem internih elektronskih evidencija pravnih shvatanja, odluka ovog suda, odluka Vrhovnog suda FBiH,  odluka Ustavnog suda FBiH i Ustavnog suda BiH doprinijeće se profesionalnom usavršavanju novoimenovanih sudija u cilju ujednačavanja sudske prakse. S ciljem ujednačavanja sudske prakse i u vezi pravilne primjene zakona i zauzimanja pravnih shvatanja iniciraće se održavanje sjednica kolegija sudija a redovno će se pratiti i relevantna sudska praksa. Na planu postizanja što boljeg kvaliteta rada putem programa JU CEST FBiH nastaviće se edukacija sudija a kada je to moguće koristit će se i online edukacije.

   

  Planom će se obuhvatiti i osiguranje boljih uslova za rad sudija i ostalih uposlenika u sudu. U ovom dijelu moguće su određene poteškoće vezano za osiguranje novčanih sredstava obzirom da se nekoliko godina unazad ne poštuju zakonske odredbe vezane za usvajanje budžeta suda i u većini slučajeva ignorišu se primjedbe suda na Nacrt budžeta. Sud će nastojati da ostvari što bolju saradnju sa nadležnim ministarstvom u realizaciji postavljenog cilja, a kroz redovno održavanje kontakata i organizovanje sastanaka u vezi sa realizacijom postavljenog cilja.

   

  Kao sud koji je osnovan za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i koji je otpočeo sa radom u septembru 1996.godine, strateške ciljeve ostvariće angažovanjem svih zaposlenih iz organizacionih jedinica : organizaciona jedinica sudija i organizaciona jedinica dopunskih poslova osnovne djelatnosti  i poslova pomoćne djelatnosti iz člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Goraždu.