• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Goraždu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Izradom dokumenta Medijskog akcionog plana do uspostavljanja sistema strateške komunikacije sudova u BiH

  11.11.2022.

  Jačanje transparentnosti rada sudova u BiH jedan je od strateških ciljeva Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a ova oblast nastoji se unaprijediti prvenstveno kroz uspostavljanje sistema strateškog komuniciranja pravosudnih institucija sa medijima i javnošću.

  Uspostavljanje sistema strateškog komuniciranja koji dalje vodi ka proaktivnoj komunikaciji sudova s medijima  i javnošću,  bila je tema sastanka neformalne medijske grupe kojoj je krajnji cilj izrada Medijskog akcionog plana.

  Medisjki akcioni plan trebao bi definisati strateške načine komuniciranja sudova i kreirati unificirani sistem njihove komunikacije prema ciljnim skupinama.

  Dokument će predstavljati aneks Komunikacijske strategije VSTV-a BiH koja predstavlja svojevrsnu “kišobran” strategiju za sve pravosudne institucije u BiH i pružiti značajnu podršku u njenoj implementaciji.

  Tokom sastanka kojem su prisustvovali timovi VSTV-a BiH i Sudske administracije Švedske te predstavnici prvostepenih ciljnih sudova iz Tuzle, Bijeljine i Brčko distrikta BiH, a koji je održan 10. novembra 2022. godine u Sarajevu, govorilo se o trenutnim komunikacijskim praksama, postojećim izazovim  u komunikacijskim procesima te je predstavljen nacrt dokumenta, odnosno poglavlja i teme koje bi dokumentom trebale biti obuhvaćene. Eksperti iz Švedsje predstavili su strateški plan odnosa sa medijima koji se koristi u sudovima u ovoj zemlji, što je od velikog značaja za izradu Medijskog akcionog plana koji će primjenjivati sudovi u BiH.

  Aktivnosti koje se realizuju s ciljem razvijanja niza mjera i alata za proaktivnu i učinkovitu komunikaciju u čitavom pravosuđu, dio su projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH koji VSTV BiH realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.

  Ranije je realizovan niz susreta sa medijskim djelatnicima i radionica sa uposlenicima sudova, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje intenzivnije saradnje i komunikacije sa medijima, veće transparentnosti i učinkovitije komunikacije sudova.

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Izradom dokumenta Medijskog akcionog plana do uspostavljanja sistema strateške komunikacije sudova u BiH

  11.11.2022.

  Jačanje transparentnosti rada sudova u BiH jedan je od strateških ciljeva Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a ova oblast nastoji se unaprijediti prvenstveno kroz uspostavljanje sistema strateškog komuniciranja pravosudnih institucija sa medijima i javnošću.

  Uspostavljanje sistema strateškog komuniciranja koji dalje vodi ka proaktivnoj komunikaciji sudova s medijima  i javnošću,  bila je tema sastanka neformalne medijske grupe kojoj je krajnji cilj izrada Medijskog akcionog plana.

  Medisjki akcioni plan trebao bi definisati strateške načine komuniciranja sudova i kreirati unificirani sistem njihove komunikacije prema ciljnim skupinama.

  Dokument će predstavljati aneks Komunikacijske strategije VSTV-a BiH koja predstavlja svojevrsnu “kišobran” strategiju za sve pravosudne institucije u BiH i pružiti značajnu podršku u njenoj implementaciji.

  Tokom sastanka kojem su prisustvovali timovi VSTV-a BiH i Sudske administracije Švedske te predstavnici prvostepenih ciljnih sudova iz Tuzle, Bijeljine i Brčko distrikta BiH, a koji je održan 10. novembra 2022. godine u Sarajevu, govorilo se o trenutnim komunikacijskim praksama, postojećim izazovim  u komunikacijskim procesima te je predstavljen nacrt dokumenta, odnosno poglavlja i teme koje bi dokumentom trebale biti obuhvaćene. Eksperti iz Švedsje predstavili su strateški plan odnosa sa medijima koji se koristi u sudovima u ovoj zemlji, što je od velikog značaja za izradu Medijskog akcionog plana koji će primjenjivati sudovi u BiH.

  Aktivnosti koje se realizuju s ciljem razvijanja niza mjera i alata za proaktivnu i učinkovitu komunikaciju u čitavom pravosuđu, dio su projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH koji VSTV BiH realizuje uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.

  Ranije je realizovan niz susreta sa medijskim djelatnicima i radionica sa uposlenicima sudova, a u cilju kreiranja uslova za ostvarivanje intenzivnije saradnje i komunikacije sa medijima, veće transparentnosti i učinkovitije komunikacije sudova.