Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Goraždu

Korisni linkovi

27.04.2009.

INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
https://vstv.pravosudje.ba/

Agencija za državnu službu
https://www.ads.gov.ba/

Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH
https://www.dei.gov.ba/

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
https://www.mvp.gov.ba/

Ombdusman BiH
https://www.ohro.ba/

Predsjedništvo BiH
https://www.predsjednistvobih.ba/

Privredna komora BiH
https://www.komorabih.com/

Regulatorna agencija za komunikacije
https://www.cra.ba/

Ustavni sud BiH
https://www.ccbh.ba/

 

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BIH

Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)
https://www.ohr.int

OSCE Misija u BiH
https://www.oscebih.org

Delegacija Evropske komisije u BiH
https://www.delbih.cec.eu.int/

Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)
https://www.crpc.org.ba/new/en/main.htm

UNHCR BiH
https://www.unhcr.ba/

Dom za ljudska prava za BiH
https://www.hrc.ba/

 

INSTITUCIJE NA NIVOU FBIH

Ustavni sud BiH

www.ccbh.ba

Vrhovni sud Federacije BiH

www.vsbih.ba

 

Udruženje sudija

www.usbih.ba

 

Udruženje medijatora u BiH

www.umbih.co.ba

Centar za edukaciju sudija i tužilaca

www.fbih.cest.gov.ba

 

Zemljišna administracija

www.zkk.ba

 

Federalno ministarstvo pravde

www.fmp.gov.ba

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
www.mpr.gov.ba


INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

Narodna skupština Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

 

Vlada Republike Srpske

https://www.vladars.net/

 

Gender centar Vlade Republike Srpske

https://www.gc.vladars.net/

 

Ustavni sud Republike Srpske

https://www.ustavnisud.org/

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

https://www.mup.vladars.net/

 

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

https://www.mirl.org/

 

Poreska uprava Republike Srpske

https://www.poreskaupravars.org/

 

Republička uprava carina

https://www.rucrs.com/

 


ADVOKATSKE KOMORE

Advokatska komora Federacije Bosna i Hercegovine
https://www.advokomfbih.ba/

Advokatska komora Republike Srpske
https://www.advokatska.com/

 

SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)
https://csd.pravosudje.ba/

BAZE PRAVNIH PROPISA
www.zakon.ba
www.legislativa.ba
www.zakoni.ba

SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
https://www.sllist.ba/

 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

UJEDINJENE NACIJE
https://www.un.org/

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE
https://www.icj-cij.org/

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU
https://www.un.org/icty/

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
https://www.iccnow.org/

EVROPSKA UNIJA
https://europa.eu.int/

EVROPSKI SUD
https://curia.eu.int/en/

EVROPSKI OMBUDSMAN
https://www.euro-ombudsman.eu.int

VIJEĆE / SAVJET EVROPE U STRAZBURU
https://www.coe.int

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
https://www.echr.coe.int

UJEDINJENE NACIJE (UN)
https://www.un.org/

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE (ICJ)
https://www.icj-cij.org/

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU (MKSJ / ICTY)
https://www.un.org/icty/

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD (ICC)
https://www.iccnow.org/


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh